pdfco-background-image


بارگزاری...

پیشگامان دنیای فناوری

نرم افزار، امنیت، شبکه،سخت افزار،هاستینگ

خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه های کامپیوتری و مراکز داده ، تعداد بازدید : 1730 ، تاریخ ارسال : هجدهم اسفند 1393

خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه های کامپیوتری و مراکز داده

شرکت پیشگامان دنیای فناوری در زمینه اجرای پروژه های خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه دارای رتبه از شورای عالی انفورماتیک میباشد . این شرکت باتوجه به تجارب طولانی در این زمینه و اتکاء به پرسنل فنی با تجربه آمادگی ارائه خدمات در زمینه های فوق می باشد.

خدمات قابل ارائه شرکت پیشگامان دنیای فناوری  در زمینه خدمات پشتیبانی و نگهداری  شبکه:
1. مستند سازی تجهیزات موجود
2. تهیه شناسنامه برای تجهیزات کامپیوتری و شبکه
3. نصب ویندوز و نرم افزارهای مورد نیاز بر روی تجهیزات
4. نصب انواع آنتی ویروس و آنتی هکر و بروز رسانی آن نرم افزارها در مقاطع مشخص شده
5. اجرای PM بر اساس زمانبندی قرارداد (سه ماهه ، شش ماهه ، یک ساله ، و یا بر اساس زمانبندی کارفرما)
6. ارائه گزارش های ادواری و مقطعی بر اساس قرارداد فی مابین
7. پشتیبانی از تجهیزات ذخیره سازی و سوئیچ ها و روترهای مرکزی
8. گرفتن Back Up اطلاعات بر اساس نیاز سازمان
9. گرفتن Back UP از پیکره بندی IOS  سویئچ ها و روترها
10. پشتیبانی از تجهیزات امنیت شبکه و فایروالها و بروز رسانی آن تجهیزات
11. ارائه خدمات مشاوره ای جهت بهینه سازی شبکه و توسعه آن
12. توسعه و تکمیل شبکه در صورت نیاز