کیوسک های نوبت دهی پیشگامان در استان کرمان

کیوسک های نوبت دهی پیشگامان در استان کرمان

 1398/03/27
نصب و راه اندازی کیوسک های نوبت دهی پیشگامان در مرکز آموزش، پژوهش و درمانی شهید باهنر کرمان ...
ادامه مطلب ...