بازدید شهرداری بهشهر از پارک هوشمند گرگان

بازدید شهرداری بهشهر از پارک هوشمند گرگان

 1399/03/30
نمایندگان شهرداری بهشهر از پارک هوشمند شهر گرگان بازدید کردند. عملکرد پارک هوشمند به گونه ای است که هیچ بحث و برخوردی با شهروندان وجودندارد. ...
ادامه مطلب ...