درخواست پشتیبانی

در این بخش شما می توانید درخواست های پشتیبانی خود را در رابطه باسامانه های تحت وب و اپلیکیشن های شرکت پیشگامان به واحد نرم افزار ارسال نمایید.
شما می توانید در صورت بروز مشکل از لحاظ فنی در رابطه با سخت افزار، کیوسک ها و...درخواست های پیشتیبانی خود را به واحد فنی شرکت پیشگامان ارسال نمایید تا همکاران ما در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی کنند.
شما می توانید درخواست های خود را در رابطه با خرید محصولات سخت افزاری، شبکه و نرم افزاری در این بخش ارسال نمایید.
شما می توانید درخواست ها و سوالات خود را در ارتباط با مراجعه حضوری، ارتباط با مدیریت، و استخدام و سایر خدمات ومشکلات عمومی خود را در این بخش ارسال نمایید.
در این بخش شما می توانید درخواست های پشتیبانی خود را در حوزه شبکه و امنیت شرکت پیشگامان به واحد شبکه ارسال نمایید.