برگزاری جلسه بررسی چالش‌ها و مشکلات استارتاپ های فعال حوزه IT برگزاری جلسه بررسی چالش‌ها و مشکلات استارتاپ های فعال حوزه IT

جلسه بررسی چالش‌ها و مشکلات استارتاپ‌ های فعال حوزه IT د