ارائه و معرفی سامانه ناب و بهیاب در حضور دکتر صفی خانی مدیریت محترم آمار و فن آوری اطلاعات وزارت بهداشت ارائه و معرفی سامانه ناب و بهیاب در حضور دکتر صفی خانی مدیریت محترم آمار و فن آوری اطلاعات وزارت بهداشت

ریاست مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و مدیر پروژه پرونده الکترونیک سلامت کشور از چرخه نظام ارجاع الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت استان گلستان بازدید کرد.
دکتر حمید رضا صفی خانی و تیم همراه در اولین سفر استانی خود روز چهارشنبه 22 اسفند ماه در نشستی با حضور ریاست، مشاور عالی، معاونت های بهداشت، درمان، مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه  و مدیر کل بیمه سلامت استان حضور یافت.
این نشست با محوریت پرونده الکترونیک سلامت، چرخه نظام ارجاع الکترونیک و نگاهی به عملکرد آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه، برگزار شد و برنامه های دانشگاه در سال آتی تشریح گردید.
در روز دوم این سفر، دکتر صفی خانی از سامانه های ناب، بهیاب و چرخه نظام ارجاع الکترونیک استان گلستان در مرکز جامع سلامت قرنجیک و بیمارستان امام خمینی (ره) بندرترکمن بازدید کرد و ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در چرخه نظام ارجاع الکترونیک و تشریح برنامه های وزارتی بر لزوم استمرار فعالیتهای جاری در استان تاکید نمود.
وی ضمن استقبال از عملکرد سامانه های استان گلستان، خواستار استفاده از تجارب و همکاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان با سایر استانها در خصوص راه اندازی و توسعه نظام ارجاع الکترونیکی شد.

#ناب #پرونده_الکترونیک_سلامت #بهیاب #نظام_ارجاع #بازدید #بندرترکمن