بازدید شهرداری بهشهر از پارک هوشمند گرگان بازدید شهرداری بهشهر از پارک هوشمند گرگان

نمایندگان شهرداری بهشهر از پروژه پارک هوشمند شهر گرگان بازدید کردند. ساز و کار پارک هوشمند حاشیه ای به این شکل است که راننده در محل پارک خودرو، وسیله شخصی خود را پارک می کند و پس از توقف، اطلاعات پارک خودرو برداشت می شود. در این طرح هیچ بحث و برخوردی با شهروندان وجود ندارد پس از برداشت عوارض از حساب شهروندی رانندگان، اطلاعات توقف خودرو به همراه موقعیت و مدت زمان به تلفن همراه راننده پیامک می شود. اگر در کیف پول شهروند شارژ مالی نباشد، عوارض در حساب راننده ذخیره می شود تا در زمان شارژ مجدد کیف پول شهروندی مبلغ بدهی از حساب وی برداشت شود.

#شهرداری_بهشهر #بهشهر #پارک_هوشمند #شهرداری