اتمام کار هوشمندسازی حفاظت از پارک ملی گلستان

اتمام کار هوشمندسازی حفاظت از پارک ملی گلستان

 1399/12/24
هوشمندسازی حفاظت از پارک ملی گلستان به پله آخر رسید ...
ادامه مطلب ...
هوشمندسازی حفاظت از پارک ملی گلستان

هوشمندسازی حفاظت از پارک ملی گلستان

 1399/06/04
آغاز اولین پروژه IOT اعلام حریق و پیش بینی آتش در پارک ملی گلستان ...
ادامه مطلب ...