اتمام کار هوشمندسازی حفاظت از پارک ملی گلستان اتمام کار هوشمندسازی حفاظت از پارک ملی گلستان اتمام کار هوشمندسازی حفاظت از پارک ملی گلستان اتمام کار هوشمندسازی حفاظت از پارک ملی گلستان اتمام کار هوشمندسازی حفاظت از پارک ملی گلستان اتمام کار هوشمندسازی حفاظت از پارک ملی گلستان اتمام کار هوشمندسازی حفاظت از پارک ملی گلستان اتمام کار هوشمندسازی حفاظت از پارک ملی گلستان

پروژه اینترنت اشیا (IOT) در دی ماه سال 97 طی تفاهم نامه سه جانبه‌ای میان سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و استانداری گلستان با هدف جلوگیری از حریق و مهار آن در این ذخیره گاه طبیعی امضا شد که با توجه به عدم وجود زیرساخت های لازم با تاخیر یکساله به پایان کار خود نزدیک شده است.در یک سال گذشته زیرساخت های لازم فراهم شد اما یکی از مشکلات پیشرو در این طرح وجود تحریم ها بود که منجر به تولید بخش اعظمی از تجهیزات با استفاده از دانش بومی در کشور شد و تا چند روز آینده این پروژه به بهره برداری خواهد رسید.

#گلستان #هوشمندسازی #پارک_ملی #حفاظت #اداره_کل_فناوری_اطلاعات_و_ارتباطات #اینترنت_اشیا #IOT