اتمام کار هوشمندسازی حفاظت از پارک ملی گلستان

اتمام کار هوشمندسازی حفاظت از پارک ملی گلستان

 1399/12/24
هوشمندسازی حفاظت از پارک ملی گلستان به پله آخر رسید ...
ادامه مطلب ...
بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از شرکت های دانش بنیان

بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از شرکت های دانش بنیان

 1399/07/19   2 دقیقه
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با استقبال رسمی استاندار گلستان بمنظور بازدید از پارک علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان ...
ادامه مطلب ...