بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از شرکت های دانش بنیان بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از شرکت های دانش بنیان بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از شرکت های دانش بنیان

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با استقبال رسمی استاندار گلستان بمنظور بازدید از پارک علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان، مراکز نوآوری صنایع خلاق، مراکز نوآوری سلامت و نمایشگاه محصولات فناورانه مرکز رشد و همچنین رونمایی از اولین تلویزیون اینترنتی روستایی کشور رونمایی، افتتاح صندوق پژوهش و فناوری استان و امضا تفاهم نامه راه اندازی مرکز نوآوری صنایع خلاق وارد گلستان شد.

#بازدید #همایش #دانش_بنیان #گلستان #دکتر_ستاری #سفر