جلسه مشوق های بیمه سلامت استان گلستان

جلسه مشوق های بیمه سلامت استان گلستان

 1399/04/04
برگزاری جلسه مشوق های بیمه سلامت استان گلستان با حضور مدیران کشوری و استانی برگزار گردید. ...
ادامه مطلب ...
ارائه و معرفی سامانه ناب و بهیاب در حضور دکتر صفی خانی مدیریت محترم آمار و فن آوری اطلاعات وزارت بهداشت

ارائه و معرفی سامانه ناب و بهیاب در حضور دکتر صفی خانی مدیریت محترم آمار و فن آوری اطلاعات وزارت بهداشت

 1397/12/23
ریاست مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و مدیر پروژه پرونده الکترونیک سلامت کشور از چرخه نظام ارجاع الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت استان گلستان بازدید کرد. ...
ادامه مطلب ...