طرح پارک حاشیه ای هوشمند در شهر علی آباد کتول طرح پارک حاشیه ای هوشمند در شهر علی آباد کتول

پارک وسایل نقلیه در شهرعلی آباد کتول، یکی از دغدغه های شهروندان بوده که اجرای طرح پارک حاشیه ای هوشمند یکی از روش های نظام مند در این زمینه می باشد. به همین منظور جلسه ای با حضورشهردار، اعضای شورای شهر علی آباد کتول، رئیس پلیس راهور، نمایندگان شرکت مشاور مجری پروژه پارکومترها و شرکت پیشگامان دنیای فناوری تشکیل شد و موارد مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

#پیشگامان_دنیای_فناوری #پارک_هوشمند #پارکومتر #وسایل_نقلیه #پارکینگ