طرح پارک حاشیه ای هوشمند در شهر علی آباد کتول

طرح پارک حاشیه ای هوشمند در شهر علی آباد کتول

 1399/10/02
طرح پارک حاشیه ای هوشمند در شهر علی آباد کتول ...
ادامه مطلب ...
برگزاری نوزدهمین کمیته دانشگاهی سامانه نوبت دهی بهیاب

برگزاری نوزدهمین کمیته دانشگاهی سامانه نوبت دهی بهیاب

 1398/07/02
نوزدهمین کمیته دانشگاهی بهیاب درخصوص مصوبات و بررسی آیتم های آپدیت جدید سامانه نوبت دهی بهیاب برگزار شد. ...
ادامه مطلب ...