برگزاری نوزدهمین کمیته دانشگاهی سامانه نوبت دهی بهیاب

نوزدهمین کمیته دانشگاهی بهیاب با حضور نمایندگان حوزه توسعه، بهداشت، درمان، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، مشارکتهای اجتماعی، شرکت پیشگامان دنیای فناوری و کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دزیانی درخصوص پیگیری مصوبات و بررسی آیتم های آپدیت جدید سامانه نوبت دهی بهیاب برگزارشد.

#بهیاب #پیشگامان_دنیای_فناوری #نوبت_دهی #کمیته_دانشگاهی_بهیاب #مدیریت_امار_وفناوری_اطلاعات