برگزاری نوزدهمین کمیته دانشگاهی سامانه نوبت دهی بهیاب

برگزاری نوزدهمین کمیته دانشگاهی سامانه نوبت دهی بهیاب

 1398/07/02
نوزدهمین کمیته دانشگاهی بهیاب درخصوص مصوبات و بررسی آیتم های آپدیت جدید سامانه نوبت دهی بهیاب برگزار شد. ...
ادامه مطلب ...
کیوسک های نوبت دهی پیشگامان در استان کرمان

کیوسک های نوبت دهی پیشگامان در استان کرمان

 1398/03/27
نصب و راه اندازی کیوسک های نوبت دهی پیشگامان در مرکز آموزش، پژوهش و درمانی شهید باهنر کرمان ...
ادامه مطلب ...